Zwroty i reklamacje

W przypadku, gdy pomiędzy DrukoWish.pl, a zamawiającym będącym użytkownikiem zawarta zostaje umowa o zbycie w systemie wysyłkowym, obowiązuje, co następuje:

zamawiający może odwołać swoje zamówienie bez podania przyczyn, oświadczając to pisemnie firmie DrukoWish.pl w przeciągu 14 dni od otrzymania towaru i odsyłając go w oryginalnym opakowaniu. O terminowości zwrotu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zwrotnej.
w przypadku rezygnacji zamawiający otrzyma w całości zwrot ceny produktu, po tym jak tylko towar zostanie odesłany do firmy DrukoWish.pl w możliwie nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu. Klient sam odsyła towar na koszt i ryzyko DrukoWish.pl; jednakże przy przesyłkach o wartości do 100zł DrukoWish.pl ma w takim wypadku prawo do obciążenia zamawiającego normalnymi kosztami przesyłki zwrotnej, chyba, że dostarczony towar jest wybrakowany.
klient odpowiada materialnie za powstałe uszkodzenie towaru z chwilą wejścia w jego posiadanie. Klient powinien sprawdzać otrzymany towar bardzo ostrożnie. Utrata wartości towaru spowodowana innym niż zwykłe sprawdzenie towaru i użycie jego, powoduje, iż nie może on już być sprzedany jako „nowy”, w takim przypadku klient pokrywa koszty utraty wartości towaru.
Powyższe prawo do rezygnacji i zwrotu nie przysługuje zamawiającemu w następujących przypadkach:
– jeśli pomiędzy DrukoWish.pl, a zamawiającym została zawarta umowa o świadczeniu usług, których wykonanie rozpoczęło się już przed upływem terminu prawa do reklamacji lub
– jeśli zamawiający zawarł ze DrukoWish.pl umowę o dostarczeniu towaru, sporządzanego na specjalne życzenie zamawiającego i wyraźnie odpowiada jego osobistym potrzebom.
Taki towar ze względu na swoje właściwości nie może zostać odesłany.

Zwroty należy kierować na adres:

DrukoWish Patrycja Dyrcz
ul. Czarnieckiego 33/3
59-220 Legnica

Najlepiej sprzedawane

wieża eiffla
20.00
Dodaj do koszyka
Kubek klasy A+, 330ml, wykonywany metodą trwałą, można myć w zmywarce.
20.00
Dodaj do koszyka